This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Hochwasser: Hilfsflug über Belgien

Dank des Engagements unseres Projektteams und der guten Kooperation aller beteiligten Behörden hat Hansa Luftbild rasch auf die Überschwemmungen reagieren können. Im Auftrag des Nationalen Geographischen Instituts in Brüssel ist heute Morgen unser Flugzeug mit der digitalen Kamera UCM Eagle Mark 2 losgeflogen, um Luftbilder von Überschwemmungsgebieten mit Priorität 1 anzufertigen. Aus den Stereobildern wird dann ein digitales Bodenmodell abgeleitet. Hansa Luftbild möchte damit einen Beitrag zur Überwindung der aktuellen Naturkatastrophe und zur Prävention ähnlicher Situationen in der Zukunft leisten.

Vermessungsflugzeug von Hansa Luftbild über Belgien

Overstromingen: hulpvlucht boven België

Dankzij een snelle reactie en de adequate inzet van ons projectteam en inzet en medewerking van alle betrokken autoriteiten is vanmorgen een van de vliegtuigen uitgerust met een UCM Eagle Mark 2 digitale camera van Hansa Luftbild in opdracht van het Nationaal Geografisch Instituut te Brussel naar de overstromingsgebieden in de omgeving van Luik gevlogen om de huidige toestand van een deel daarvan met luchtfoto’s vast te leggen. Uit de stereobeelden zal door middel van dense image matching een hoogtemodel worden afgeleid.

Wij hopen hiermee een goede bijdrage te kunnen leveren aan de afwikkeling van deze natuurramp en het ontwikkelen van maatregelen die de kans op herhaling verminderen.

Inondations : vol de secours au-dessus de la Belgique

Grâce à une réaction rapide et l'engagement approprié de notre équipe de projet ainsi que l'engagement et la coopération de toutes les autorités impliquées, un avion avec caméra numérique UCM Eagle Mark 2 a été mobilisé ce matin au nom de l'Institut Géographique National à Bruxelles pour prendre des photos aériennes de la zone inondé avec priorité 1. Un modèle de sol numérique sera dérivé des images stéréo.

Nous espérons apporter une bonne contribution à la résolution de cette catastrophe naturelle et développer des mesures qui réduisent la probabilité d'une récurrence.

Back